Prakeikti Serija 33

Diana eina iš proto nesulaukdama jokių žinių iš dukros. Maručis visomis išgalėmis bando susekti, kur slapstosi Goda, tačiau perniek. O kur iš tikro yra Goda? Tuo tarpu Švarcui pavedama užduotis išsiaiškinti, kas šantažuoja Raimondą. Patikrinęs visus Raimondos asmeninius duomenys ir ryšius, Švarcas, rodos, užčiuopia siūlo galą. Kas galėtų būti potencialus šantažuotojas? O ką Fredui pareiškia dukra Laura?
TVPlay logo

TV PLAY BALTICS AS.