TV Play Baltics Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

AS TV Play Baltics siulo Jums galimybe užsisakyti TVPlay Home ir TVPlay paslaugas, produktus ar ju prenumerata, kad galetumete naudotis ivairiomis susijusiomis paslaugomis (toliau “Paslaugos”). AS TV Play Baltics supranta, kad Jusu asmenine informacija yra svarbi ir isipareigoja ja saugoti ir gerbti.

Ši privatumo politika paaiškina kaip mes valdome asmens duomenis, gautus iš Jusu. Prašome atidžiai perskaityti šia Privatumo politika, kad suprastumete musu požiuri ir musu vykdoma Jusu asmens duomenu tvarkyma bei kaip mes galetume naudoti Jusu duomenis. Ši politika gali buti keiciama, o visi pakeitimai ir papildymai bus paskelbti šio dokumento apacioje, kartu su informacija apie data, kuria tokie pakeitimai isigaliojo, todel prašome Jusu kartkartemis perskaityti šia politika.

Mes apdorojame Jusu asmens duomenis tokiu budu, kad užtikrintume tinkama asmens duomenu apsauga, iskaitant apsauga nuo neautorizuoto ir neteiseto apdorojimo, atsitiktinio praradimo ar sugadinimo, naudojant tinkamas technines ir organizacines priemones.

Mes naudosime Jusu asmenine informacija išimtinai tikslais, kuriais ji buvo surinkta ir ne daugiau ir tokiu budu, kuris yra suderinamas su šiais tikslais. Apdorodami Jusu duomenis, mes laikomes Lietuvos ir Europos Sajungos teises aktu.

Apdorodami Jusu asmenine informacija, mes galime naudoti duomenu tvarkytojus, bet tokiu atveju mes naudosime tik tuos tvarkytojus, kurie suteikia pakankama garantija, kad bus idiegtos tinkamos organizacines priemones ir tokiu budu, kad apdorojimas atitiktu duomenu sauga reglamentuojanciu teises aktu reikalavimus ir užtikrintu duomenu subjekto teises.

Privatumo politika taikoma svetainems www.tvplayhome.lt, www.tvplay.lt, mano.tvplayhome.lt, tai  pat TVPlay Home ir TVPlay išmaniosioms programoms (App) kai Jus naudojates, naudojotes arba naudosites ateityje musu Paslaugomis.

Privatumo politika neapima informacijos apie duomenu tvarkyma kitu imoniu interneto svetainese ar ju teikiamas paslaugas, net jei jus naudojate šias paslaugas per AS TV Play Baltics tinkla ar paslaugas.

Jus galite naudotis musu paslaugomis sudare sutarti kaip klientas, budami abonentu kai sutarti sudare kitas asmuo, arba tiesiog apsilanke musu svetainese ar programose kaip vartotojas, neturintis su mumis sutarties. Visais šiais atvejais vadovaujamasi Privatumo politika. Jei leisite kitam vartotojui naudotis Paslaugomis pagal sutarti tarp jusu ir  AS TV Play Baltics, taip pat turite užtikrinti, kad naudotojas žinotu šia Privatumo politika.

Kontaktai

Esame AS TV Play Baltics (toliau “mes”, “musu”, TV Play Baltics), registruoti Estijoje, registracijos numeris 10308880, adresas: Peterburi tee 81, 11415 Talinas, Estija. Kontaktinis adresas susirašinejimui Lietuvoje Žemaites g. 15, 03504 Vilnius. 

Mes vykdome veikla ir veikiame pagal Estijos asmens duomenu apsaugos istatyma.
Mes priklausome „Bite Group“ (Bite) grupei. „Bite Group“ yra Lietuvos telekomunikaciju bendrove, kurios dukterines imones Lietuvoje yra UAB All Media Lithuania (TV3), UAB All Media Radijas, UAB Bite Lietuva , UAB Bites salonu tinklas, UAB Smart AD Network, UAB “Teletower”,  AS TV Play Baltics. AS TV Play Baltics yra valdytoja, tam tikrais atvejais valdytoja taip pat yra Bite Group, kuri yra musu motinine bendrove.

Klausimus, komentarus ir prašymus, susijusius su Privatumo politika, siuskite el. pašto adresu [email protected]. Kreipiantis prašome nurodyti paslauga, kuria naudojates (TVPlay Home arba TVPlay).

Informacija, kuria mes galime rinkti iš Jusu

Jums užsakius TV Play Baltics Paslaugas, mes surinksime kai kuria arba visa žemiau nurodyta Jusu asmenine informacija. Informacijos rinkimas priklauso nuo aplinkybiu.

Mes siulome platu paslaugu, kuriomis galite naudotis, spektra (TVPlay Home, TVPlay). Be to, mes suteikiame galimybe naudoti ivairias klientu aptarnavimo aplinkas internete, elektronines programas (toliau - aplinka). Surinktu asmens duomenu apimtis priklauso nuo to, kokiomis konkreciomis paslaugomis ar aplinkomis naudojates, kokie duomenys yra butini šioms paslaugoms teikti, kokiu mastu mums perduodami duomenys šiam tikslui (pvz., paslaugu sutartis, paslaugu prenumerata, naudotojo registracija ir t.t.) ir koki sutikima tvarkyti jusu asmens duomenis jus davete. Rinkdami duomenis, mes laikomes principo, kad reikia surinkti kuo mažiau duomenu, t. y. rinkti tik tokius duomenis, kurie yra butini tikslui pasiekti.

Pavyzdžiui, jei prisijungsite prie „Sportas“ paketo isigije menesini abonementa, mes galime rinkti ir naudoti dauguma žemiau nurodytos informacijos. Jei jus naudosites musu Paslauga per musu partnerius arba pasinaudodami kuponu, mes rinksime informacija ribotai.

Informacija, kuria galime rinkti yra:

Identifikacine informacija, tokia kaip vardas ir pavarde, gimimo data ir asmens kodas.

Kontaktine informacija, tokia kaip elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir gyvenamosios vietos adresas. Mes galime irašyti Jusu korespondencijos adresa, jeigu i mus kreipiates.

Mokejimai ir finansine informacija, tokia kaip banko korteles rušis, numerio dalis, galiojimo pabaigos data, registruotas adresas arba saskaitos duomenys PayPal, banko saskaitos numeris, mokejimo informacija.

Bet kuri kita informacija, suteikta registracijos musu svetaineje metu, prisijungiant prie musu Paslaugos arba užsakant musu papildomas Paslaugas. Mes taip pat galime irašyti Jusu informacija, kai Jus pranešate apie problema musu svetaineje, specialiu pasiulymu metu, arba jums dalyvaujant konkurse.

Naudotojo informacija, kuria Jus suteikiate tyrimo tikslais (reitingai, atsiliepimai, atsakymai i užklausas ir kiti prašymai), i kuria Jums nebutina atsakyti.

Stebejimas ir informacija apie pageidavimus, tokia kaip Jusu apsilankymo musu Svetaineje detales, iskaitant, bet neapsiribojant, IP adresu, informacijos srautu, buvimo vieta ir kitais ryšio duomenimis, kai šie duomenys reikalingi saskaitu tvarkymo ar kitais tikslais, taip pat jusu prieiga prie kitu resursu. Mes taip pat renkame informacija Jums naudojantis Svetaine slapuku ir kitu panašiu technologiju pagalba. Daugiau apie tai galite sužinoti perskaite Slapuku politika. Mes taip pat galime rinkti informacija apie jusu naudojimosi (vartojimo) arba žiurejimo iprocius, kaip antai:

 • kokios rušies programas jus žiurite;
 • kaip naudojates televizijos paslaugomis, pavyzdžiui, programos sustabdymas, programos praleidimas, persukimas i prieki ar atgal;
 • ar išsisaugote programas, kad galetumete jas žiureti veliau;
 • ar praleidžiate reklaminius skelbimus, jei jie pasirodo su TVPlay Premium Paslaugomis;
 • pirkimai, kuriems jus teikiate pirmenybe, pavyzdžiui, reakcijos i reklaminius skelbimus ar reklamines kampanijas.

 Mes galime papildyti informacija, kuria gauname iš jusu, ir informacija apie jusu naudojimasi musu Paslaugomis viešai prieinama informacija apie jus, taip pat informacija, kuria mes gauname iš treciuju asmenu. Mes taip pat galime gauti informacija apie jusu naudojimasi musu interneto svetainemis, prekemis ir paslaugomis iš musu “Bite” imoniu grupiu. Tokia informacija gali apimti, pavyzdžiui, informacija, kuria mes renkame iš kitu žmoniu jusu namu ukyje, ir informacija, kuria mes gauname iš treciuju asmenu (pavyzdžiui, informacija apie jusu naudojimasi musu Paslaugomis, kad labiau pritaikytume savo paslaugas jusu poreikiams ir galetume rekomenduoti programas, kurios galetu jums patikti).

Šioje Privatumo politikoje asmenine informacija reiškia informacija, kuri gali buti naudojama jums identifikuoti. Neasmenine informacija yra informacija, kurios negalima naudoti jums identifikuoti. Mes galime rinkti, naudoti, perduoti arba atskleisti neasmenine informacija bet kokiems tikslams.

Jus turite teise neatskleisti jokios jusu asmenines informacijos, bet musu prašoma asmenine informacija yra butina mums, kad galetume teikti Paslaugas. Jei neturesime mums reikalingos informacijos, mes negalesime teikti savo Paslaugu.

Atkreipkite demesi, kad tik jus atsakote už asmens duomenu, kuriuos pateikiate mums, teisinguma ir išsamuma.

Tvarkymo nauda, tikslas ir teisinis pagrindas

Mes apdorojame iš Jusu gauta informacija vykdydami sutarti arba ruošdamiesi ja sudaryti arba duomenu subjekto prašymu, kai Jus duodate mums sutikima arba siekdami ivykdyti teisinius isipareigojimus, arba teisetais interesais, vykdydami klientu valdyma ir teikdami musu Paslaugas: 

 • kad identifikuotume Jus arba Jusu atstovus;
 • kad patvirtintume apmokejima;
 • teikdami Jums Paslaugas, kad išvengtume veiklos sutrikimu;
 • siekdami užtikrinti, kad turinys musu Svetaineje Jums butu pateiktas efektyviausiu budu;
 • vykdydami apklausas, kad pagerintume Paslaugu teikima;
 • kad pateiktume Jums užsakymo ir apmokejimo informacija;
 • bendraudami su Jumis del Jusu abonentines sutarties, paskyros arba Paslaugu pirkimo;
 • leisdami jums naudotis musu socialines sklaidos taikomosiomis programomis, atsižvelgiant i tai, ar pasirinkote tai savo saugumo nustatymuose;
 • siusdami paspaudimo pranešimus apie turini, kuri prenumeruojate;
 • kad informuotume Jus apie pasikeitimus, susijusius su Paslauga;
 • kad irašytume ir saugotume telefono skambucius, siekiant patvirtinti Jusu ar musu padarytus pareiškimus ar atliktus pervedimus, kad užtikrintume tinkama paslaugu teikima;
 • kad ivertintume ir užkirstume kelia galimoms komercinems rizikoms ar nuostoliams, susijusiems su Paslaugu teikimu;
 • siekiant taikyti atsakomybe ir apsauga nuo teisiniu pretenziju ar procesiniu veiksmu (iskaitant sutarties pažeidima ir (arba) duomenu, susijusiu su skolomis, perdavima musu igaliotiems asmenims tvarkyti tokius duomenis (teisininkai, skolu išieškojimo paslaugos ir t.t.);
 • siekiant ivykdyti finansinius isipareigojimus, numatytus Jusu sutartyje, velavimo atsiskaityti atveju suteikti informacija apie Jus ir Jusu skolas (vardas, pavarde, asmens kodas, isiskolinimo suma, velavimo atsiskaityti laikas, kreditorius ir t.t.) UAB Sergel, UAB Creditinfo Lietuva, kitoms skolu valdymo ir išieškojimo imonems, kitam apmokejimo duomenu bazes apdorojanciam subjektui. Informacija bus perduota susijusiems subjektams paskelbimui. Panaikinus skola Jus turite teise reikalauti nutraukti aukšciau minetu subjektu vykdoma asmens duomenu apdorojima;
 • atliekant kreditingumo patikrinimus.

Mes tvarkome iš Jusu gauta informacija, remdamiesi duomenu subjekto prašymu arba gave Jusu sutikima arba del musu siekiamu teisetu interesu, susijusiu su Jusu asmenines informacijos tvarkymu, iskaitant profilius, rinkodaros tikslus, asmeniniu pasiulymu iš TV Play Baltics ir Bite Group teikima SMS, telefonu, el. paštu šiais budais:

 • teikiant pasiulymus, naujienas, informacija, produktus ir Paslaugas, kurias užsakote iš musu arba kurios, musu manymu, galite buti Jums idomios;
 • siunciant Jums musu naujienlaiškius, kuriuose taip pat gali buti pasiulymai, naujienos, informacija, TV Play Baltics ar Bite Group produktai ir paslaugos, nuorodos i kitas svetaines, kurios Jums gali buti idomios. Informuojame, kad Jus galite bet kada atsisakyti naujienlaiškiu paspaude atsisakymo nuo prenumeratos nuoroda žinuteje;
 • kad jusu naudojimosi musu paslaugomis patirtis taptu labiau suasmeninta, atsižvelgiant i jusu naudojimo iprocius, pvz., rekomenduoti kitus filmus, TV serialus ir sporto programas bei kita turini, kuris gali jus dominti, arba pritaikyti skelbimus savo interesams.

Mes taip pat galime naudoti Jusu informacija arba leisti ja naudotis  Bite Group imonems arba pasirinktoms treciosioms šalims, kurios nurodytos aukšciau (žr. Jusu informacijos atskleidimas).

Profiliavimas

Profiliavimas reiškia bet kokia automatinio asmens duomenu apdorojimo forma, kuria sudaro asmens duomenu naudojimas ivertinant tam tikrus aspektus, susijusius su fiziniu asmeniu, o butent analizuojant ar nuspejant fizinio asmens profesine patirti, ekonomine padeti, sveikata, asmeninius pageidavimus, interesus, patikimuma, vieta ar judejima.

Mes galime naudotis profiliavimu kreditingumo nustatymo tikslais, marketingo tikslais, taip pat noredami suasmeninti Jums teikiamas paslaugas, remiantis teisetu interesu, vykdant sutarties salygas arba Jusu prašymu besiruošdami sudaryti sutarti arba esant Jusu sutikimui.

Kur ir kaip ilgai mes saugojame Jusu asmens duomenis

Visa Jusu suteikta informacija laikoma saugiuose serveriuose. Visi mokejimai užkoduoti naudojant industrijos standarto technologijas. Jeigu Jums suteiktas (arba Jus pasirinkote) slaptažodis, kurio pagalba Jus galite prisijungti prie musu svetaines, esate atsakingas už šio slaptažodžio neatskleidima. Raginame Jus niekam neatskleisti šio slaptažodžio. Esant galimybei, po kiekvieno prisijungimo, prašome atsijungti nuo visu irenginiu, kurie yra vieši arba kuriais dalinamasi. Jeigu gražinate arba parduodate irengini, kurio pagalba jus galejote žiureti musu Paslaugas, pirmiausia turite atsijungti ir atjungti irengini. Jeigu Jusu slaptažodis arba irenginys yra nesaugus, arba Jus neatsijungete arba neatjungete irenginio, paskesni naudotojai gali gauti prieiga prie Jusu paskyros ir asmenines informacijos.

Informacijos perdavimas internetu dar nera iki galo saugus. Nepaisant visu musu dedamu pastangu, mes negalime garantuoti Jusu informacijos sauguma ir negalime prisiimti atsakomybes del neteisetos prieigos prie šios informacijos. Jus savo rizika pateikiate informacija musu Svetaineje. Atsižvelgiant i tai, kad mes turime prieiga prie Jusu informacijos, mes naudojame griežtus metodus ir saugos priemones stengdamiesi užkirsti kelia neteisetai prieigai prie Jusu informacijos.

Jusu asmenine informacija nebus apdorojama ilgiau, negu tai yra butina. Saugojimo terminas gali buti nurodytas Jusu sutartyje arba nustatytas galiojanciu teises aktu

Perdavimas treciosioms šalims

Informacija, kuria gauname iš Jusu, gali buti perduota ir laikoma už Europos ekonomines erdves ribu (“EEE”). Ja taip pat gali apdoroti mums arba vienam iš musu tiekeju dirbantis personalas, veikiantis už EEE ribu. Toks personalas gali apdoroti Jusu užsakyma, apmokejimo detales ir paslaugu vykdyma. Ivesdami savo asmens duomenis, Jus sutinkate su tokiu perdavimu, saugojimu ir tvarkymu. Mes imsimes visu reikiamu veiksmu, kad užtikrintume, kad su Jusu duomenimis butu elgiamasi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos salygu, taip pat papildomai, kad duomenu perdavimas butu imanomas tik kai trecioji šalis užtikrina atitinkama saugos lygi arba yra sertifikuota pagal ES-JAV Privatumo skydo gaires.

Jusu informacijos atskleidimas

Mes galime atskleisti jusu asmenine informacija bendrovems, kurios priklauso „Bite“ imoniu grupei, kad minetosios bendroves teiktu informacija apie prekes ir paslaugas, kurios gali jus sudominti. Mes arba minetosios bendroves gali susisiekti su jumis del reikiamos informacijos elektroniniu paštu, laišku, telefonu ar SMS pranešimu. Bendroves, priklausancios „Bite“ imoniu grupei, turincios prieiga prie jusu asmens duomenu, laikosi Privatumo politikoje itvirtintos praktikos.

Mes galime atskleisti jusu asmenine informacija tretiesiems asmenims, jei turime pagrista pagrinda manyti, kad informacijos atskleidimas reikalingas šiais atvejais:

 • jei mes parduodame arba perkame bet koki versla ar turta, mes galime atskleisti jusu asmenine informacija busimam verslo ar turto pirkejui arba pardavejui;
 • jei treciasis asmuo isigyja TV Play Baltics arba esmine jos turto dali, asmenine informacija apie TV Play Baltics  vartotojus bus perduodamo turto dalis;
 • jei mes privalome atskleisti jusu asmenine informacija arba ja pasidalinti, kad butu vykdoma bet kokia teisine prievole, taisykle, teisinis procesas ar valstybines institucijos prašymas arba kad butu priverstinai vykdomos ar taikomos Bendros salygos, iskaitant galimu pažeidimu tyrima. Tai apima keitimasi informacija su kitomis bendrovemis ir organizacijomis, siekiant užkirsti kelia sukciavimui ir sumažinti kredito rizika, nustatyti neteiseta ar itariama neteiseta veikla, saugumo trukuma ar technines problemas, sutrukdyti ar kitaip užkirsti kelia tokiai veiklai ar problemoms.

Mes galime naudoti surinkta informacija stebejimui, kaip naudojamasi musu Paslaugomis, kad padetume sau pagerinti musu teikiamas Paslaugas, ir mes galime pateikti tokia surinkta informacija tretiesiems asmenims, kaip antai turinio paslaugu teikejams, su kuriais mes dirbame, arba reklamos teikejams. Surinktoje informacijoje nera asmenines informacijos

Mes taip pat galime pasitelkti treciuosius asmenis bendroves, kad teiktu paslaugas mums, pavyzdžiui, teiktu infrastrukturos ir IT paslaugas (iskaitant, be kita ko, duomenu saugojima ir duomenu siuntimo (transliacijos) kokybes stebejima), atliktu (tvarkytu) kredito korteliu sandorius, teiktu vartotoju aptarnavimo, reklaminio pobudžio paslaugas, rinktu skolas, analizuotu ir gerintu duomenis, taip pat teiktu paklausimus vartotojams ir atliktu kitas statistikos duomenu analizes. Šios bendroves gali tureti prieiga prie jusu informacijos, kad galetu teikti savo paslaugas. Mes neleidžiame šioms bendrovems naudoti ar atskleisti jusu asmenines informacijos, išskyrus teikti paslaugas, kuriu mes prašome.

Jei nenorite gauti musu naujienlaiškio prenumeratos, jus galite bet kuriuo metu pakeisti nustatymus puslapyje „Mano paskyra“. Jus taip pat galite igyvendinti šia teise parašydami mums adresu [email protected]. Atkreipiame demesi, kad jus negalite atsisakyti tam tikros musu siunciamos korespondencijos, pavyzdžiui, pranešimu apie jusu saskaitoje atliktus sandorius arba jusu užsakytu Paslaugu atnaujinimus.

Jusu TVPlay Home arba TVPlay paskyros sujungimas su jusu socialines žiniasklaidos paskyra

Jus galite susieti savo paskyra su socialines žiniasklaidos paskyra, pvz., paskyra socialinio tinklo „Facebook“ svetaineje. Jei nuspresite susieti savo socialines žiniasklaidos paskyra su musu Paslaugomis, mes rinksime tam tikra informacija apie jusu socialines žiniasklaidos paskyra, ir tokia informacija gali buti naudojama aukšciau nurodytu budu.

Mes neatsakome už paslaugu, kurios mums nepriklauso, turini arba už informacija, kuria dalinates arba kuria siunciate naudodamiesi tokiomis paslaugomis. Jei naudojates treciuju asmenu paslaugomis, Jus turetumete perskaityti ju privatumo politika, kad išsiaiškintumete, kaip jie tvarkys iš jusu surinkta informacija.

Prieiga prie kitu puslapiu

Kai kuriais atvejais musu Svetaineje gali buti nuorodu i/iš kitu svetainiu, kurias valdo „BITE“ grupes imones, musu tinklo partneriai, reklamos tiekejai arba dukterines imones. Informuojame, kad šios Svetaines turi savo privatumo politika, už kuria mes nesame atsakingi. Prašome perskaityti ju privatumo politikos nuostatas prieš suteikiant bet kokia asmenine informacija.

Jusu teises, susijusios su jusu asmens duomenimis

Jus turite šias teises, susijusias su Jusu asmenine informacija:

 • tureti prieiga prie informacijos apie Jus. Jus turite teise gauti iš musu patvirtinima apie tai, ar mes tvarkome su Jumis susijusia informacija, ir, jeigu taip, gauti prieiga prie asmenines informacijos, taip pat informacijos, kuri numatyta teises aktuose;
 • taisyti netikslius duomenis apie Jus;
 • i informacijos ištrynima, tais atvejais, kai, pavyzdžiui, tokie duomenys nebera butini, arba, jeigu tokios informacijos tvarkymas buvo atliekamas esant Jusu sutikimui, bet Jus toki sutikima atšaukete ir nebeliko teiseto pagrindo informacijai tvarkyti;
 • i apdorojimo apribojima, pavyzdžiui, kai mes analizuojame, ar turite teise i informacijos ištrynima;
 • gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos mums suteikete ir kuriuos mes tvarkome esant Jusu sutikimui arba remdamiesi sutartimi ir automatiškai, visuotinai naudojamu ir lengvai nuskaitomu formatu ir jums turint teise perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui;
 • prieštarauti jusu asmenines informacijos tvarkymui, kuris yra grindžiamas teisetais interesais, iskaitant profiliavima, nebent mes irodysime, kad yra teiseti pagrindai duomenu tvarkymui; arba teise pareikšti prieštaravimus del tiesiogines rinkodaros tikslu, iskaitant profiliavima tiek, kiek tai susije su tokia tiesiogine rinkodara;
 • panaikinti savo sutikima bet kuriuo metu, nepažeidžiant tvarkymo teisetumo, pagristo anksciau duotu sutikimu prieš ji atšaukiant;
 • nebuti subjektu, kurio atžvilgiu priimami sprendimai remiasi tik automatizuotu apdorojimu, iskaitant profiliavima, kuris sukelia teisines pasekmes, susijusias su Jumis ar kitaip Jus itakoja.

IP adresai

Mes galime rinkti informacija apie jusu kompiuteri, iskaitant, jei tokia informacija yra prieinama, jusu IP adresa, operacine sistema ir naršykles ruši, taip pat ryšio sparta ir interneto paslaugu teikeja, del musu sistemos administravimo ir ataskaitu apie surinkta informacija musu reklamos teikejams teikimo. Tai statistiniai duomenys apie musu vartotoju veikla internete ir budas, kuris neidentifikuoja jokio asmens.

Del tam tikru teikiamu Paslaugu mes taip pat patikrinsime jusu gyvenamaja vieta, naudodami jusu IP adresa ir patvirtindami jusu mobiliojo telefono numeri, atsiusdami jums patvirtinimo koda, kuri turite užpildyti, kai baigsite registracija.

Musu Privatumo politikos pasikeitimai

Visi busimi pakeitimai, kuriuos atliekame Privatumo politikoje, bus skelbiami šiame tinklapyje, kuris nurodytas aukšciau. Jus taip pat busite informuoti apie pakeitimus elektroniniu paštu vadovaujantis Bendru salygu nuostatomis. Visi pakeitimai isigalioja nedelsiant, išskyrus esamiems abonentams, kuriems pakeitimai taikomi praejus 30 dienu nuo ju paskelbimo, jeigu nenurodyta kitaip.

Duomenu apsaugos pareigunas

TV Play Baltics paskyre vidaus duomenu apsaugos pareiguna, i kuri galite kreiptis ir užduoti klausimus del Jusu asmens duomenu politikos ir praktikos. Duomenu apsaugos pareiguno kontaktai yra šie:

Peterburi tee 81, 11415 Talinas, Estija, nuoroda “Duomenu apsaugos pareigunas”, el. paštas:

[email protected]

Slapuku naudojimo politika ir bendrosios salygos

Noredami sužinoti daugiau, susipažinkite su musu Slapuku naudojimo politika per TVPlay Home ir TVPlay, taip pat TVPlay Home sutarties salygomis ir TVPlay sutarties salygomis.

Ši Privatumo politika isigalioja 2019 m. balandžio 15 d.

TVPlay logo

TV PLAY BALTICS AS.